• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مولف جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن

مجموعه مرغدانی پر ماجرا، مرغ هایی که طلسم شدند، چاپ سوم

کد شناسه :84693
مجموعه مرغدانی پر ماجرا، مرغ هایی که طلسم شدند، چاپ سوم

در مرغدانی جوجه ها گرسنه اند. حتی یک دانه هم برای خوردن باقی نمانده. همه از جانور وحشتناکی حرف می زنند که باعث این قحطی شده است...