• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مولف جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن

مجموعه مرغدانی پر ماجرا، روباه ها با مرغ های کاری ندارند، چاپ سوم

کد شناسه :84694
مجموعه مرغدانی پر ماجرا، روباه ها با مرغ های کاری ندارند، چاپ سوم

در مرغدانی دعوا شده. وقتی سه تا روباه بدجنس نوک دراز و دوستانش را می دزدند، باز هم بقیه مشغول دعوا هستند. آیا این آخرین باری است که قصه ی نوک دراز را می خوانیم؟