• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مولف جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن

مجموعه بهترین قصه های تصویری دنیا، پنگوئنی که گم شده بود، چاپ سوم

کد شناسه :84709
مجموعه بهترین قصه های تصویری دنیا، پنگوئنی که گم شده بود، چاپ سوم

پسری پنگوئنی پیدا می کند و تصمیم می گیرد او را نزد خانواده اش برگرداند. او همراه پنگوئن تا قطب جنوب سفر می کند. ولی پنگوئن همچنان غمگین است. به نظر شما پسر برای پنگوئن گمشده چه کاری باید انجام دهد؟