• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مولف جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن

رمان نوجوان، بازماندگان طلسم شده، چاپ دوم

کد شناسه :84696
رمان نوجوان، بازماندگان طلسم شده، چاپ دوم

آدلینا آمترئو یکی از بازماندگان تب خونی است. ده سال پیش این بیماری مرگبار همه جا را دربرگرفت. بسیاری از بیماران فوت کردند و برخی هم جان سالم به در بردند. ولی با آثاری عجیب و غریب روی صورت و بدنشان. موهای سیاه ادلینا نقره ای شد و چشم چپش را به دلیل عفونت از دست داد...